Landbrukets samarbeidsråd Agder etablerte sommeren 1986 et felles kontor for økonomisk rådgivning til sine medlemmer. Odd Utstumo var eneste ansatte fra starten. God tilgang på oppdrag medførte nødvendige utvidelser til 3 medarbeidere allerede fra 1991.

Rent praktisk ble virksomheten organisert som en avdeling under Nidarå Tømmersalslag i  Arendal. Eierne av kontoret var Tine Meieriet Sør, Gilde Agro, Agder Eggsentral, Gartnerhallen, Felleskjøpet Rogaland-Agder, Agder Skogeigarlag, Nidarå Tømmersalslag, Vest-Agder Bondelag og Aust-Agder Bondelag.

Fra starten hadde kontoret også formalisert samarbeid med Sparebanken Sør og Gjensidige Forsikring.

Hovedkontoret var i Nidarågården Arendal og vi hadde en fast ukentlig kontordag hos Agder Skogegarlag i Kristiansand. Kontoret har i alle år hatt en klar målsetting om å være like tilgjengelig i hele regionen og vi reiser gjerne i distriktet på gårdsbesøk. Ved litt planlegging av reiserute og 2-3 møter på hver tur, blir selv turer til Sirdal eller Vrådal god utnytting av arbeidsdagen.

Skogeierne fusjonerte sine tre skogeierforeninger til AT-Skog fra årsskiftet 2000/2001 med hovedkontor i Skien. Som del av rasjonaliseringsgevinsten opphørte de tidligere kontormiljøene i Kristiansand og i Arendal og vi var gjennom en prosess for å finne ny fysisk plassering og mulig ny organisering.

Resultatet ble at den tidligere avdelingen med 3 ansatte ble skilt ut – fisjonert – i et selvstendig rådgivningsselskap. De første årene var AT-Skog med på eiersiden, men de har senere solgt seg ut slik at selskapet nå eies av de ansatte.

Vi har fra 2001 hovedkontor i Landbrukets Hus på Stoa i Arendal. Vi er 4 ansatte.

Her er det et betydelig landbruksmiljø med ansatte ved Tine Meieriet Sør, Landbrukstjenester Sør (Avløserlaget), Regnskapstjenester Sør SA og Stoa Maskin AS -butikken i første etasje.

Kontoret har videreført det gode samarbeidet med landbrukets samvirkeorganisasjoner og den offentlige landbruksforvaltningen.