Anna Jomås Buflaten

Telefon: 993 77 559

Arbeider med eierskifte, skatt/avgift, regnskap, lønn og fakturering.
Autorisert regnskapsfører, økonomisk rådgiver- daglig leder. 

Kristian Øverbø

Telefon: 470 80 136

Arbeider i første rekke med eierskifte, taksering og driftsplaner. Reiser mye i Agder og Telemark.
Økonomisk rådgiver. Ansatt fra 2005. Sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole – jordbruk/økonomi. Tidligere konsulent i NILF og driftsleder på større melkebruk. Kristian er medlem av Norsk takst, godkjent for landbruk.
Bosatt på Lunderød i Arendal.

Turid Grimstad Birkeland

Telefon: 950 58 856

Arbeider i første rekke med eierskifte, taksering og driftsplaner. Reiser mye i Agder og Telemark
Økonomisk rådgiver. Ansatt fra 2013. Sivilagronom fra Norges Landbrukshøyskole – allsidig jordbruk. Har i flere år jobbet som lektor. Turid er medlem av Norsk takst, godkjent for landbruk.
Driver gård med planteproduksjon på Mollestad i Birkenes kommune.

Gunnstein Hørte

Telefon: 902 33 825

Arbeider i første rekke med eierskifte, taksering og driftsplaner. Reiser mye i Agder og Telemark
Utdannet forstkandidat fra UMB (2008). Yrkeserfaring fra Landsskogtakseringen og Nettskog AS. Gunnstein er medlem av Norsk takst, godkjent for landbruk.
Økonomisk rådgiver. Ansatt fra 2013.
Bor i Myråsen i Grimstad

Nils Topland

Mobil: 906 78 680

Arbeider med regnskap og rådgivning.
15 års erfaring innen regnskap, både jord, skog og forretning.
Ansatt fra 2020

Ann Helén Morka

Mobil: 481 16 740

Arbeider med regnskap, lønn og fakturering.
Utdannet regnskapsfører ved UiA (2018), ansatt fra 2019.
Bosatt på Eydehavn i Arendal.