Vi tilbyr alle typer økonomisk rådgivning til landbruket i Agderfylkene og Telemark. Med trygg basis i tradisjonelt jord- og skogbruk omfatter arbeidsfeltet vårt også nye bygdenæringer.

Eierskifte

Eierskifte i landbruket er det største arbeidsfeltet for kontoret. Våre erfarne medarbeidere har et godt grep om dette fagområdet slik at vi kan tilby fullstendig rådgivning i alle fasene ved et eierskifte.

Samarbeidstiltak

Siden mange gårdsbruk i vårt område er små er det ofte nødvendig med nabosamarbeid for å kunne gjennomføre nye prosjekter. Vi er aktive medspillere fram mot gode avtaler for praktiske løsninger samtidig som vi tar høyde for krav fra offentlige myndigheter om organisering, skatt og avgift.

Taksering

Behovet for å utarbeide fullstendige takstrapporter med verdivurdering av landbrukseiendommer er økende. Kontoret har i dag tre medarbeidere tilknyttet Norsk takst med godkjenning for landbruk.

Regnskapsføring

Vi tilbyr skatteregnskap, driftsregnskap og budsjettering. Årsavslutning med utarbeidelse av skatteskjema har de senere år vært krevende og interessante oppgaver som følge av stadige regelendringer.

Vi tilbyr både tradisjonell og elektronisk bokføring- vi finner løsningen som passer best for deg!

For mer informasjon om tjenestene vi tilbyr- se her