BEDRE RÅD for deg i jord- og skogbruk og andre bygdenæringer
BEDRE RÅD for deg i jord- og skogbruk og andre bygdenæringer

Få bedre råd
Kjøretøy og avgifter
Kjøretøy og avgifter

Hvor lønnsomt er det egentlig med sau?
Hvor lønnsomt er det egentlig med sau?

Statsbudsjettet for 2016

De viktigste endringene som er foreslått for landbruket er:

  • Skattefritaket ved salg av landbrukseiendom i familien fjernes. – Dette er tatt bort i forliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre.
  • Enring av virkomhetsbegrepet for skog. Skog med årlig tilvekst under 100 m3 vil ikke blir regnet som virksomhet lenger.

Bondelaget har informasjon om hovedendringene her.

Lurer du på hva dette betyr for deg? Ta kontakt med oss. Tl 37 00 51 90