BEDRE RÅD for deg i jord- og skogbruk og andre bygdenæringer
BEDRE RÅD for deg i jord- og skogbruk og andre bygdenæringer

Få bedre råd
Kjøretøy og avgifter
Kjøretøy og avgifter

Hvor lønnsomt er det egentlig med sau?
Hvor lønnsomt er det egentlig med sau?

Tid for generasjonsskifte?

Det å gjennomføre et generasjonsskifte er en prosess. Noen temaer trenger tid til modning for at en skal kunne ta gode avgjørelser. Noen eksempler på dette er framtidige boforhold og rett tidspunkt for overdragelsen. I forhold til planlegging av pensjon, skattefritt salg av maskiner og avsluttende hogst i skogen, er det også viktig å starte planleggingen i god tid.

De aller fleste har et ønske om åpenhet i familien i forbindelse med et generasjonsskifte. Det å bli inkludert og få informasjon som gjør at alle forstår hva som skjer, kan bidra til å rydde vekk mange misforståelser.

Vi arrangerer jevnlig kurs i eierskifte. Disse kursene tar for seg både de formelle sidene og de mellommenneskelige temaene. Dette angår både de unge som skal overta og de eldre som skal selge gården. Derfor oppfordrer vi begge generasjoner om å delta, møt gjerne fire stykker fra samme gård.