BEDRE RÅD for deg i jord- og skogbruk og andre bygdenæringer
BEDRE RÅD for deg i jord- og skogbruk og andre bygdenæringer

Få bedre råd
Kjøretøy og avgifter
Kjøretøy og avgifter

Hvor lønnsomt er det egentlig med sau?
Hvor lønnsomt er det egentlig med sau?

Historie

Historien til Økonomisk Rådgivning AS

Landbrukets samarbeidsråd Agder etablerte sommeren 1986 et felles kontor for økonomisk rådgivning til sine medlemmer. Odd Utstumo var eneste ansatte fra starten, men god tilgang på oppdrag medførte nødvendige utvidelser til 3 medarbeidere allerede fra 1991.

Rent praktisk ble virksomheten organisert som en avdeling under Nidarå Tømmersalslag i  Arendal. Eierne av kontoret var Tine Meieriet Sør, Gilde Agro, Agder Eggsentral, Gartnerhallen, Felleskjøpet Rogaland-Agder, Agder Skogeierforeing, Nidarå Tømmersalslag, Vest-Agder Bondelag og Aust-Agder Bondelag.

Fra starten hadde kontoret også formalisert samarbeid med Sparebanken Sør og med Gjensidige Forsikring.

Hovedkontoret var i Nidarågården Arendal og vi hadde en fast ukentlig kontordag hos Agder Skogeierforening i Kristiansand. Kontoret har i alle år hatt en klar målsetting om å være like tilgjengelig i hele regionen og vi reiser gjerne i distriktet på gårdsbesøk. Ved litt planlegging av reiserute og 2-3 møter på hver tur, blir selv turer til Sirdal eller Vrådal god utnytting av arbeidsdagen.

Skogeierne fusjonerte sine tre skogeierforeninger til AT-Skog fra årsskiftet 2000/2001 med hovedkontor i Skien. Som del av rasjonaliseringsgevinsten opphørte de tidligere kontormiljøene i Kristiansand og i Arendal og vi var gjennom en prosess for å finne ny fysisk plassering og mulig ny organisering.

Resultatet ble at den tidligere avdelingen med 3 ansatte ble skilt ut – fisjonert – i et selvstendig rådgivningsselskap. De første årene var AT-Skog med på eiersiden, men de har senere solgt seg ut slik at selskapet nå eies av de ansatte.

Vi har fra 2001 hovedkontor i Landbrukets Hus på Stoa i Arendal. Vi er 5 ansatte.

Her er det et betydelig landbruksmiljø ved 3 personer ansatt i Tine Meieriet Sør, 2 personer i Landbrukstjenester Sør (Avløserlaget), 8 personer ved Landbrukets Regnskapskontor og 5 ansatte i Stoa Maskin AS -butikken i første etasje.

Kontoret har videreført det gode samarbeidet med landbrukets samvirkeorganisasjoner og den offentlige landbruksforvaltningen.