BEDRE RÅD for deg i jord- og skogbruk og andre bygdenæringer
BEDRE RÅD for deg i jord- og skogbruk og andre bygdenæringer

Få bedre råd
Kjøretøy og avgifter
Kjøretøy og avgifter

Hvor lønnsomt er det egentlig med sau?
Hvor lønnsomt er det egentlig med sau?

Om oss

Vi tilbyr alle typer økonomisk rådgivning til landbruket i  Agderfylkene og Telemark. Med trygg basis i tradisjonelt jord- og skogbruk utvider vi arbeidsfeltet til også å omfatte nye bygdenæringer.

Siden mange av våre driftsenheter er små er det ofte nødvendig med nabosamarbeid for å kunne gjennomføre nye prosjekter. Vi er aktive medspillere fram mot avtaler for gode og praktiske løsninger samtidig som vi tar høyde for krav fra offentlige myndigheter om organisering, skatt og avgift.